Deze auteursinstructie heeft betrekking op aanbieding van manuscripten voor drie rubrieken in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: de oorspronkelijke artikelen; de klinische lessen en praktijkgerichte bijdragen. [zie bijgaand kader Rubrieken]

Alleen kopij die aan de in deze instructie opgenomen richtlijnen voldoet, kan beoordeeld worden door de redactie. Indien dit duidelijk niet het geval is, wordt het manuscript aan de auteur teruggezonden met verwijzing naar de dan meegezonden instructie.

Voor de overige rubrieken bestaat een afzonderlijke leidraad die bij het redactiebureau (redactie.tvgg@vilans.nl) aangevraagd kan worden. In de meeste gevallen zal gelden dat u op uitnodiging aan deze rubrieken bijdraagt en dat u de leidraad in dat geval toegestuurd krijgt.

Klik hier voor de TGG Auteursrichtlijnen 2022