Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al meer dan 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

TGG is als peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift geïndexeerd in Medline en opgenomen in internationale documentatiesysteem PubMed. Daarmee zijn de (Engelstalige) abstracts van artikelen in TGG internationaal vindbaar. Alle publicaties zijn kosteloos beschikbaar (open acces).

TGG maakt deel uit van het online ‘Platform Gerontologie & Geriatrie’, tezamen met het Gerōn. Mogelijk sluiten nog andere vaktijdschriften  die in brede zin kennis genereren en delen over ouder worden, aan bij dit platform.

Redactie

 • Dr. M. (Marian) Dejaeger, klinische geriatrie
 • Prof. dr. E. (Eva) Dierckx, psychogerontologie en neuropsychologie
 • Prof. dr. D.L. (Debby) Gerritsen, ouderenpsychologie
 • Dr. M.S. (Marije) Holstege, geriatrische revalidatie en e-health
 • Dr. S.S. (Silvia) Klokgieters, medische sociologie en sociale epidemiologie
 • Prof. dr. L.B. (Louise) Meijering, gezondheidsgeografie en sociale demografie
 • Dr. E.M. (Eefje) Sizoo, specialisme ouderengeneeskunde
 • Dr. R. (Rikje) Ruiter, interne geneeskunde, ouderengeneeskunde, klinische farmacologie

Redactieadviesraad

 • Prof. dr. J.P. Baeyens, gerontologie en geriatrie
 • Prof. dr. A.L. Francke, verplegingswetenschap, NIVEL en VUmc Amsterdam
 • Prof. dr. J.P.H. Hamers, ouderenzorg en verplegingswetenschap, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg
 • Prof. dr. M. Huisman, epidemiologie en sociologie, VUmc en VU, Amsterdam
 • Dr. Y. Kuin, psychogerontologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. H.L.G. R. Nies, organisatie en beleid van zorg, VU Amsterdam
 • Prof. dr. N. Van den Noortgate, klinische geriatrie, Universiteit Gent
 • Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert, klinische geriatrie, Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen
 • Prof. dr. M.J. Schuurmans, verplegingswetenschap, UMC Utrecht

Redactiebureau

 • Dr. H.W. (Hanneke) Donkers (redactiesecretaris)
 • Drs. A. (Anita) Oude Bos (redactie) redactie@tvgg.nl

Kopij

Aanleveren kopij: zie onder knop Artikelen indienen

ISSN

0167-9228 (Print)

1875-6832 (Electronic)

0167-9228 (Linking)