1178 Weergaven
3 Downloads
Lees verder

Terwijl dit Tijdschrift aan zijn 41-ste jaargang is begonnen, heeft een van zijn actieve redacteuren de tachtigjarige leeftijd bereikt. Professor dr. Geert Braam (1930) trad op 1 maart 1991 toe tot de redactie van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, met in zijn portefeuille de ‘Bestuurssociologie en sociale problemen, in het bijzonder de sociologie van ouderen, ouderenzorg en ouderenbeleid’. 1

Wie kennis neemt van het college ter gelegenheid van zijn afscheid in 1991 als hoogleraar Algemene en Empirische Sociologie van de Universiteit Twente te Enschede kon al voorzien dat Geert Braam niet van zins was met vroegpensioen te gaan. Zijn afscheidsrede beschrijft in kort bestek de essentiële criteria voor deugdelijk wetenschappelijk onderzoek, die op het redactionele beleid van dit Tijdschrift nog altijd van invloed zijn. 2 Wetenschappelijke onderzoekers laten zich leiden door verwondering en opmerkzaamheid. ‘Zolang er diepe verwondering is, is er voor mij een toekomst, en een begin’, zo besloot de emeritus hoogleraar zijn loopbaan aan de universiteit.

Voor een deel begon die toekomst in de redactie van dit Tijdschrift. Daarnaast werd Geert actief als columnist. Een Festschrift dat door een van zijn zoons, werkzaam als medisch onderzoeker in Canada, werd samengesteld, bevat de enkele tientallen publicaties die Geert de afgelopen jaren schreef voor landelijke en regionale dagbladen. 3 Uit de teksten komt een strijdbare ‘provogeront’ naar voren die ondoordachte stereotypen in de opinievorming over oudere volwassenen ontmaskert. 4 Terugkerende thema’s in het recente werk van Geert Braam zijn discussies over de AOW, die is achtergebleven bij de normale inkomensontwikkeling, en over pensioenen, die geen gelijke tred houden met de lonen. Hij protesteert tegen een eenzijdig rooskleurig beeld van de ouderen in onze samenleving, zoals beleidsmakers en politici dat graag ophangen. 5 Er is wel degelijk armoede onder ouderen, en langer doorwerken is niet per definitie voor iedereen gezond. Bovendien verdient ook de term ‘iedereen’ wel enige nuancering, want van alle mannen die in 2000 de vijftigjarige leeftijd bereikten, haalt 17% de 65 jaar niet, en is 29% voor zijn 70-ste overleden. Voor vrouwen zijn deze percentages 14%, respectievelijk 24%. 6

De redactie van dit Tijdschrift kent Geert vooral als collega-redacteur. Maar we weten ook dat hij gefascineerd is door muziek, niet alleen vanwege de bijzondere beleving die muziek teweegbrengt, maar vooral vanwege de mogelijkheid dat mensen daaraan samen vorm geven. Dat ‘samen’ spreekt namelijk niet vanzelf, ‘immers, als we naar andere activiteiten kijken zoals die van een verzameling ministers, dan blijkt er niet erg vaak iets harmonisch te ontstaan’. 2 Dit citaat uit 1991 heeft aan actualiteit weinig ingeboet.

Een tijdschriftredactie is nog geen kamerorkest. De viool die Geert, onderweg tussen redactievergadering en repetitie of uitvoering nogal eens bij zich heeft, komt tijdens een redactievergadering dan ook niet uit het foedraal. Maar zonder harmonie en samenwerking komt ook een redactie tot niets.

Lid zijn van de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift betekent dat je samen iets beleeft, door samen te werken aan werving van kopij, het organiseren van een deskundige en eerlijke beoordeling daarvan, en het realiseren van het uiteindelijke product in de vorm van een publicatie. In de veertigjarige historie van dit Tijdschrift is Geert Braam de eerste die op zijn tachtigste nog altijd actief met het redactiewerk bezig is. Wij denken dat het komt omdat hij het Tijdschrift en het redactiewerk ziet als een ‘schitterend project’, ‘een project waarin mensen met toewijding en enthousiasme samen werken’. 2 Redactie en uitgever wensen Geert van harte geluk, en hopen hem aan ons fraaie gezamenlijke project nog jaren te mogen verbinden.

De redactie

Literatuurlijst

  1. Redactie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1991;22:43.
  2. Braam GPA. Terug naar de verwondering. Over deskundigheid en themakeuze in de sociologie en de bestuurskunde. Enschede: Universiteit Twente, 1991.
  3. Braam G. Zorgen over ouderen. Edmonton: Branko Braam, 2010.
  4. Sipsma D. Van oude mensen, de dingen die gaan komen. Amsterdam: Cossee, 2008.
  5. Braam GPA. Machteloosheid van ouderen onderbelicht. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2010;41:2-4.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek. Overlevingstafels naar geslacht en leeftijd. Den Haag, 2010.