Een ‘mixed-methods’ evaluatie-onderzoek naar voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie

11/06/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.03

Onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen: waar staan we 15 jaar na het Nationaal Programma Ouderenzorg?

11/05/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.04

De afweging tussen een open of gesloten afdeling voor bewoners met dementie: een kwalitatieve studie

24/04/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.02

Ervaringen, wensen en behoeftes van patiënten ten aanzien van patiëntparticipatie tijdens geriatrische revalidatie

19/04/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.01

Vooruitdenken – Steun voor naasten van verpleeghuisbewoners met dementie in proactieve zorgplanning

11/04/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.05

Abstracts 46e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2023

07/03/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.01.05

Behandeling van valangst na een heupfractuur

23/02/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.01.06

Signaalgedrag – Afscheid van probleemgedrag en onbegrepen gedrag

21/02/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.01.07

Integratie van de DSM-5 en ICD-11 Maladaptieve Trekken bij Ouderen: Constructvaliditeit van de PID-5-BF+M

20/02/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.01.02

Abstracts Geriatriedagen 2023

07/02/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.01.04

Een vragenlijstonderzoek naar de mening van clinici, patiënten en naasten over computertools in de geheugenpolikliniek: zin of onzin?

25/01/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.01.03

Betrokken bewoners in het verpleeghuis: dilemma’s, knelpunten en kansen

23/01/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.01.01

Pijn en neurocognitieve stoornissen: stand van zaken en de weg nog te gaan

24/11/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.04

Sprakeloos. Ruimte maken voor verzwegen kennis in gerontologisch onderzoek

23/11/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.07

Groepstherapie met assistentie van een pony. Het effect op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie

18/11/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.03

Naar een toekomstbestendige medische zorg voor ouderen met complexe multimorbiditeit door interprofessionele samenwerking: leren van ervaringen uit de langdurige zorg

18/11/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.02

Alcoholgebruik bij thuiswonende 65+

21/10/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.06

Welke woorden ouderen gebruiken als het gaat om ouder worden en kwetsbaarheid: een Delphi-studie

17/10/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.01

Abstracts 16de Nationaal Gerontologiecongres: Een ‘decade of healthy ageing’. Droom of realiteit?

13/10/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.05

Kennistoetsen dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden: een psychometrische beschrijving van meetinstrumenten als handreiking voor de Nederlandse praktijk

30/08/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.02