1041 Weergaven
25 Downloads
Lees verder

Marja Vink, Yolande Kuin, Gerben Westerhof, Sanne Lamers, Anne Margriet Pot
(red.). Handboek Ouderenpsychologie. Utrecht: De Tijdstroom, 2017, tweede geheel herziene
druk. ISBN 978-90-5898-3121. 681 p.

Tien jaar na het verschijnen van de eerste editie van het Handboek Ouderenpsychologie is nu de tweede druk beschikbaar. De redactie werd uitgebreid van drie naar vijf leden en het geheel is grondig herschreven.

De structuur van het boek (met zes grote delen) en de ambitie zijn evenwel hetzelfde gebleven: de redactie streeft naar een volledig werk over het vakdomein van de ouderenpsychologie, met aandacht voor recente wetenschappelijke ontwikkelingen en evoluties in de theorievorming, gekoppeld aan de klinische praktijk.

Een eerste duidelijk aangebrachte verandering is de toevoeging van nieuwe onderwerpen, zoals een hoofdstuk over het levenseinde; het deel over psychologische interventies werd uitgebreid met hoofdstukken over EMDR (eye movement desentization and reprocessing), systeemtherapie en cognitieve revalidatie. Ook het deel omtrent speciale aandachtsgroepen werd fors uitgebreid (hoofdstukken over ontwikkelingsstoornissen, schizofrenie en verwante psychotische stoornissen, dementie). Daarnaast werden sommige hoofdstukken voor een groot deel herschreven of werden er andere auteurs voor verantwoordelijk.

Een andere belangrijke vernieuwing is de digitale uitbreiding met een aan dit boek verbonden website waarop aanvullende informatie te vinden is over de thema’s die in het handboek aan bod komen, zoals richtlijnen, proefschriften of diagnostische instrumenten; daarnaast bevat deze website uitgebreide casuïstiek waarmee de indicatiestelling en toepassing van therapeutische interventies bij ouderen nader wordt geconcretiseerd.

Deze vernieuwde versie van het Handboek ouderenpsychologie is wederom een schot in de roos. Het aanbrengen van aanpassingen en aanvullingen was na tien jaar uiteraard meer dan aangewezen – onderzoek, theorie en praktijk staan gelukkig niet stil – en dit gebeurde op een zeer voortreffelijke wijze. Voor een clinicus is het bovendien aangenaam te merken dat de praktische vraagstukken waarmee men in het diagnostische en therapeutische werk wordt geconfronteerd ruim aan bod komen.

Kortom, dit werk is zonder enige twijfel een aanrader. Elke ouderenpsycholoog zou dit boek bij de hand moeten hebben: op het nachtkastje hoort andere literatuur, maar op elke werkvloer is dit handboek zonder meer een noodzakelijke aanwinst. En niet alleen voor psychologen. Ook voor geriaters en ouderenpsychiaters is dit werk meer dan nuttig. En daarnaast kan elke professionele hulpverlener die werkzaam is in de ouderenzorg, en zich wil verdiepen in de psychologische vraagstukken en uitdagingen die voortvloeien uit de contacten met de hulp vragende senioren, in dit boek de nodige inspiratie vinden.