839 Weergaven
3 Downloads
Lees verder

In de redactievergadering van 22 augustus 2014 is mevrouw dr. Daisy Janssen benoemd tot redacteur van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Daisy Janssen studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht en volgde de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2012 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift naar de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met gevorderd COPD, hartfalen of nierfalen. Op dit moment werkt ze als specialist ouderengeneeskunde in CIRO+ in Horn en als coördinator onderzoek bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht. Als specialist ouderengeneeskunde houdt ze zich vooral bezig met de zorg voor patiënten met gevorderd chronisch longfalen. Daarnaast begeleidt ze verschillende promovendi die zich bezig houden met het verder begrijpen van de behoeften van patiënten met COPD en het aanpassen van de zorg aan de behoeften van deze patiënten. Als coördinator onderzoek werkt ze binnen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg aan de verdere ontwikkeling van onderzoek binnen de palliatieve zorg. In de redactie van het TGG zijn haar voornaamste aandachtsgebieden: palliatieve zorg, gerontorevalidatie, anticiperende zorgplanning en chronisch orgaanfalen.