Samenvatting

Op vrijdag 1 oktober jl. werd het 10de Nationaal Gerontologiecongres van de NVG gehouden, met als leidende titel: ‘Mythen, feiten en ontwikkelingen’.


994 Weergaven
3 Downloads
Lees verder

Op vrijdag 1 oktober jl. werd het 10de Nationaal Gerontologiecongres van de NVG gehouden, met als leidende titel: ‘Mythen, feiten en ontwikkelingen’. Van heinde en verre waren zo’n 150 deelnemers door een mistig Nederland naar Ede afgereisd om zich geestelijk te laten voeden door diverse lezingen, symposia en posterpresentaties. De goedverzorgde lunch en alle hapjes, drankjes nodigden uit tot inspirerende gesprekken.

Na een korte opening van het congres was het woord aan prof. Hans-Werner Wahl, hoogleraar Psychologische Gerontologie, Universiteit van Heidelberg, Duitsland: Rescources for AgingWell: Facts and Myths from the Behavioral and Social Sciences. Ommythen te kunnen weerleggen zijn feiten en kennis nodig. Prof.Wahl voerde in zijn lezing ons door diverse domeinen van zijn onderzoek naar het gezond ouder worden om vervolgens een aantal mythen op kritische wijze te ontmaskeren. Het is reëel om te veronderstellen dat mythen een deel zijn en blijven van onze werkelijkheid, maar ze kunnen schadelijk zijn en daar ligteen taak voor de wetenschap. Zo blijken negatieve stereotypen veelal niet te kloppen, maar mensen gaan er wel onder gebukt.Ook verdwijnen, onterecht, door de eenzijdige nadruk op het verlies van cognitieve capaciteiten de nog wel bestaande emotionele capaciteiten uit ons zicht.

Na dit plenaire gedeelte was het volgende deel van de dag gevuld met diverse symposia en posterpresentaties over zeer uiteenlopende gerontologische onderwerpen, variërend van technologie tot infectieziekten, van voeding tot contacten waardigheid. In totaal werden er achttien symposia, ieder bestaande uit drie bijdragen en ruim dertig posters aangeboden. Meer informatie over de inhoud van alle bijdragen kan gevonden worden in een vorig nummer van het TGG (september 2010). Over het algemeen kan gezegd worden dat alle bijdragen goed verzorgd en zeer informatief waren,met voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Door omstandigheden werd het afsluitende programma omgedraaid. Herman Konings kreeg het laatste woord met zijn lezing ‘Majesteit er zijn geen senioren meer!’. Konings is Master in de theoretische psychologie en trendverkenner. Hij signaleert dat de generatie die in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken de babyboomers zijn, in de naoorlogse tijd grootgebracht met onbegrensde mogelijkheden. Deze generatie van de sex, drugs en rock’n roll gaat nu massaal geconfronteerd worden met hun lichamelijke en psychische beperkingen.

Eerder werden de volgende prijzen uitgereikt: dr. Saartje Burgmans (Professor Schreuderprijs), Msc. Marleen Damman (Professor Joep Munnichs Scriptieprijs) en drs. Manna Alma, Silke Metzelthin en Ondine van Rest (Janneke Witsenburg Posterprijzen).

De plenaire discussie werd gehouden onder de sympathieke leiding van Violet Falkenburg, journalist, columnist, bekend van radio en tv en auteur van het recent verschenen boek ‘Later is vandaag’. Een deskundig panel bestaande uit prof. dr. Deeg, prof. dr. Knipscheer, dr. van Boxtel en prof. dr. van den Heuvel liet zijn licht schijnen op diverse stellingen, de zaal praatte mee: ‘Zijn ouderen wel gezonder dan hun voorouders? Klopt de redenering dat als je gezonder bent je langer kunt doorwerken en de AOW leeftijd dus kan opschuiven? Is braintraining een overschat tijdverdrijf? Vermindert de inzet van technologie in de zorg de eenzaamheid van ouderen?’

Voor de liefhebbers was er nog een borrel. Het 11de Nationaal Gerontologiecongres zal gehouden worden in oktober 2012. Graag tot dan!