984 Weergaven
3 Downloads
Lees verder

73. Verbeteren van de communicatie bij levenseindezorg voor personen met dementie in woonzorgcentra

Sophie Ampe (junior), Chantal Van Audenhove, Anja Declercq, Evelien Coppens, Nele Spruytte LUCAS – Centrum voor zorgonderzoek en consultancy, Katholieke Universiteit Leuven

Doel: Het doel van dit onderzoek is de verbetering van de communicatie bij de levenseindezorg voor personen met dementie in woonzorgcentra (WZC) in Vlaanderen, door de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en een studie van het effect hiervan op de kwaliteit van deze levenseindezorg.

Methodologie: Eerst wordt een literatuurstudie gemaakt van de wetenschappelijke evidentie voor levenseindezorg voor personen met dementie in WZC. Aanvullend hierop worden ervaringsdeskundigen en medewerkers van WZC geïnterviewd om de knelpunten in de communicatie bij levenseindezorg voor personen met dementie te verduidelijken. De bevindingen uit de literatuur en de interviews worden vervolgens gecombineerd in richtlijnen over goede communicatie bij levenseindezorg in WZC voor personen met dementie, met de multidisciplinaire teams van WZC als doelgroep. Focusgroepen met het personeel van enkele geselecteerde WZC zullen de ontwikkeling van de richtlijnen opvolgen.

Vervolgens wordt een piloottest uitgevoerd in 1 woonzorgcentrum, voor het gebruik van de richtlijnen en de ontwikkeling van een vorming over het werken met de richtlijnen en het verbeteren van de communicatie en de relaties tussen alle betrokkenen (het personeel, de familie en de persoon met dementie).

Tot slot worden de richtlijnen in ongeveer 10 WZC geïmplementeerd, terwijl 10 andere WZC de controlegroep vormen. Het effect van de richtlijnen op de kwaliteit van palliatieve zorgverlening wordt enerzijds gemeten aan de hand van kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg, geselecteerd uit de literatuur. Anderzijds wordt het ‘Resident Assessment Instrument for Palliative Care’ (InterRAI-PC) gebruikt, vertaald en gevalideerd in een ander onderzoek binnen LUCAS.

Naast een literatuurreview beoogt dit praktijkgericht onderzoek kennis te genereren over de perceptie en de ervaring van zorgprofessionals binnen de thuisgezondheidszorg. Om de ervaringen van de zorgprofessionals te bestuderen, is gekozen voor een beschrijvend kwalitatief onderzoek. De gegevensverzameling gebeurt aan de hand van diepte-interviews. De verkregen resultaten worden getransfereerd naar een wetenschappelijk onderbouwde toolbox met bijhorend educatieprogramma.

Resultaten en Conclusie: verwacht eind 2014

74. Evaluating palliative care for elderly with dementia in nursing homes: implementation of the BelRAI Palliative care instrument

Sarah Melis, Nele Spruytte, Chantal Van Audenhove, Anja Declercq

Lucas, K.U. Leuven

Purpose: With interRAI instruments, one can comprehensively assess geriatric patients. Research confirmed that the instruments ameliorate quality of care. End of life care for older people with dementia still has many barriers and challenges. Therefore, implementing the inter- RAI Palliative Care could lead to an improved quality of care for older people with dementia.

Methods: Participants. Among 10 Flemish nursing homes palliative residents, personnel and management will be recruited to participate.

Instruments. The main instruments are BelRAI Palliative Care, BelRAI Long Term Care Facility and quality indicators on palliative care. BelRAI instruments are translated versions of interRAI.

Design. The pilot study comprehends an educational program, defining the study population, congruence seeking with existing scales and a pretest. During the intervention, data is gathered for psychometric testing. After intervention, the effect of implementation on quality of care is examined. In the final validation stage, the instrument is tested for measuring the results of an intervention.

Results: Data will be analyzed quantitatively and qualitatively.

Conclusions: End result is a well validated instrument for palliative care for people with dementia in nursing homes. The instrument has two major advantages: it contributes to an early identification of the palliative phase in nursing home residents with dementia and it is integrated into the existing care practice. This should result in an improved quality of care and ultimately quality of life. Results cannot be generalized to other settings and are not representative for Belgium.