Het belangrijkste doel van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie bestaat erin de uitmuntendheid in het wetenschappelijk gerontologisch onderzoek en in de geriatrische klinische praktijk te bevorderen, en tegelijkertijd de uitwisselingen tussen haar leden aan te moedigen.