Thans hoofd van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en tevens als senior onderzoeker werkzaam. Bij Maastricht University aangesteld als hoogleraar klinische neuropsychologie. Gespecialiseerd in onderzoek naar de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Mijn onderzoek richt zich op 1) de ontwikkeling en evaluatie van meetinstrumenten, 2) de evaluatie van klinische en kosteneffectiviteit van behandelprogramma’s en 3) de factoren die het succes van behandeling beïnvloeden.