Vanaf 2014- heden: Specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en opleider in Den Haag

Docent Hogeschool Breederode, Rotterdam

Van 1991 – 2014: Sociaal geriater in respectievelijk Den Haag, Rotterdam en Amsterdam