Thans: Directeur Zorg, Zorggroep Apeldoorn en omstreken