Roos Pijpers is universitair hoofddocent Sociale Geografie bij de Faculteit Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar welbevinden en ervaringen van ouderen in relatie tot hun woonzorgomgeving, zoals hun thuisomgeving, woonwijk, verzorgingshuis of dagbesteding. De laatste jaren richt ze zich op de lokale ‘landschappen’ van zorg en ondersteuning voor ouderen, waarin de toegang tot intensieve woonzorgvormen is beperkt en de regie over de toegang tot ondersteuning en voorzieningen thuis bij lokale overheden ligt.