Wetenschap

ICT als instrument voor het sociaal en emotioneel welbevinden

29/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.04

CVA-patiënten die aangewezen zijn op langdurige verpleeghuiszorg.

01/10/2008
10.1007/BF03078153