Wetenschap

De Visuele Associatietest (VAT) als instrument voor de ouderenpsycholoog

27/09/2017
10.1007/s12439-017-0231-7

Langer doorwerken: wellicht zo slecht nog niet? Een pilotstudie naar de relatie tussen werkzaam zijn en cognitief functioneren op latere leeftijd

08/03/2017
10.1007/s12439-017-0211-y

Constructvaliditeit van enkele tests voor episodisch geheugen in de psychogeriatrie

01/04/2006
10.1007/BF03074767