Wetenschap

ICT als instrument voor het sociaal en emotioneel welbevinden

29/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.04

Symposium De toekomst van de informele zorg

13/03/2017
10.1007/s12439-017-0208-6

Vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid. Over medische verantwoordelijkheid en mondige familieleden

01/02/2010
10.1007/BF03096176