Wetenschap

Wat is een reëel verschil bij herhaalde metingen met de Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP)?

07/08/2013
10.1007/s12439-013-0035-3

Ontwikkeling van de Gedragsobservatieschaal Psychomotorische therapie voor demente ouderen (GPMT-dem).

01/04/2007
10.1007/BF03074831