Wetenschap

Zorgdiagnose bij thuiswonende, dementerende patiënten

21/03/2012
10.1007/s12439-012-0004-2

Geriatrisch spreekuur door een specialist ouderengeneeskunde in de huisartspraktijk

08/01/2012
10.1007/s12439-011-0045-y

De verpleeghuisarts in consult: een te weinig benutte toegevoegde waarde

01/10/2007
10.1007/BF03074856