Wetenschap

Symposium De toekomst van de informele zorg

13/03/2017
10.1007/s12439-017-0208-6

Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen

08/01/2012
10.1007/s12439-011-0043-0

Veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen: speelt de vorm van zorg een rol?

22/09/2011
10.1007/s12439-011-0031-4