Wetenschap

Borging van de financiering van zorg voor kwetsbare ouderen in het Nationaal Programma Ouderenzorg: knelpunten en oplossingsrichtingen

01/04/2014
10.1007/s12439-014-0069-1