Wetenschap

Implementatie en (kosten-)effectiviteit van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: resultaten van de COMPAS-studie

15/11/2016
10.1007/s12439-016-0197-x

SamenOud, een model voor geïntegreerde ouderenzorg: studieprotocol van een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit betreffende patiëntuitkomsten, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten

04/03/2014
10.1007/s12439-014-0062-8

Preventie van valincidenten bij thuiswonende ouderen: een kostenbesparende interventie?

01/10/2008
10.1007/BF03078149