Wetenschap

Het effect van sociale vergelijkingsinformatie op de levenssatisfactie van fragiele ouderen

01/06/2005
10.1007/BF03074715