Wetenschap

Bewuste patiënten met ernstig chronisch niet-aangeboren hersenletsel in de Nederlandse verpleeghuizen

31/01/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.08