Wetenschap

Perspectieven van stakeholders over het gebruik van technologie in de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie

25/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.03

Profielen van mantelzorgers van naasten met dementie

19/08/2016
10.1007/s12439-016-0188-y

Volhoudtijd van mantelzorgers van naasten met dementie

27/05/2016
10.1007/s12439-016-0178-0

TOPICS-MDS: Veelzijdige bron voor wetenschappelijke en maatschappelijke kennisgeneratie ten behoeve van de ouderenzorg

15/04/2015
10.1007/s12439-015-0127-3

Implementatie, effecten en kosten van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: beschrijving van de COMPAS studie

02/04/2014
10.1007/s12439-014-0063-7

Hebben verzorgende familieleden invloed op probleemgedrag bij dementie?

01/02/2005
10.1007/BF03074687