Wetenschap

Transitie van een psychogeriatrische dagbehandeling in het verpleeghuis naar een laagdrempelige dagbehandeling in de wijk: een pilotonderzoek

12/08/2014
10.1007/s12439-014-0088-y