Wetenschap

De impact van het wijkgerichte werken voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten

15/11/2018
10.1007/s12439-018-0271-7

Hogere eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen in Nederland: Op zoek naar een verklaring

12/11/2018
10.1007/s12439-018-0269-1

Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie

12/11/2018
10.1007/s12439-018-0268-2

Op weg naar cultuursensitieve zorg voor oudere migranten! Opzet en werkwijze van het Stem van de Oudere Migrant project.

02/04/2014
10.1007/s12439-014-0068-2