Wetenschap

Het welbevinden van (vervroegd) gepensioneerden: de rol van onvrijwillig uittreden en het doorstarten in betaalde arbeid

16/10/2014
10.1007/s12439-014-0099-8

Burnout en pensioenplannen bij oudere werknemers

01/06/2010
10.1007/BF03096195