Wetenschap

De Visuele Associatietest (VAT) als instrument voor de ouderenpsycholoog

27/09/2017
10.1007/s12439-017-0231-7

De Cognitieve Screening Test (CST) getoetst aan het schaalmodel van Mokken

01/10/2009
10.1007/BF03079588