Wetenschap

De handelwijze bij acute levensbedreigende verstikking bij geriatrische en verpleeghuispatiënten

01/08/2006
10.1007/BF03074792