Wetenschap

Hyperthyreoïdie bij ouderen: aspecifieke symptomen kunnen leiden tot uitstel van de diagnose

01/04/2005
10.1007/BF03074704