Wetenschap

De taalbarrière bij oudere Turkse vrouwen nader onderzocht

26/11/2018
10.1007/s12439-018-0270-8

Langer doorwerken: wellicht zo slecht nog niet? Een pilotstudie naar de relatie tussen werkzaam zijn en cognitief functioneren op latere leeftijd

08/03/2017
10.1007/s12439-017-0211-y

De (gewenste) toekomst van de wetenschap in Nederland: een analyse van de Nationale Wetenschapsagenda met betrekking tot dementie en veroudering

29/07/2016
10.1007/s12439-016-0185-1

Mindfulness, cognitieve functies en ‘succesvol ouder worden’

10/12/2013
10.1007/s12439-013-0055-z

Het krimpende brein: normale veroudering of een gevolg van selectiebias in het onderzoek?

21/03/2012
10.1007/s12439-012-0003-3