Wetenschap

Huisartsgeneeskundige zorg in het verzorgingshuis

01/06/2008
10.1007/BF03078136

Problemen bij het opsporen van depressieve- en angststoornissen bij bewoners van verzorgingshuizen

01/06/2008
10.1007/BF03078135

Betrouwbaarheid van de Zorgzwaartepakket (ZZP) scorelijst

01/08/2007
10.1007/BF03074844

Persoonlijke controle en functionele performantie bij ouderen thuis en in het bejaardentehuis

01/10/2006
10.1007/BF03074803