Wetenschap

TOPICS-MDS: Veelzijdige bron voor wetenschappelijke en maatschappelijke kennisgeneratie ten behoeve van de ouderenzorg

15/04/2015
10.1007/s12439-015-0127-3

Borging van de financiering van zorg voor kwetsbare ouderen in het Nationaal Programma Ouderenzorg: knelpunten en oplossingsrichtingen

01/04/2014
10.1007/s12439-014-0069-1