Wetenschap

De taalbarrière bij oudere Turkse vrouwen nader onderzocht

26/11/2018
10.1007/s12439-018-0270-8

De (gewenste) toekomst van de wetenschap in Nederland: een analyse van de Nationale Wetenschapsagenda met betrekking tot dementie en veroudering

29/07/2016
10.1007/s12439-016-0185-1

SamenOud, een model voor geïntegreerde ouderenzorg: studieprotocol van een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit betreffende patiëntuitkomsten, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten

04/03/2014
10.1007/s12439-014-0062-8

Mindfulness, cognitieve functies en ‘succesvol ouder worden’

10/12/2013
10.1007/s12439-013-0055-z

Psychometrische eigenschappen van drie screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

20/07/2011
10.1007/s12439-011-0022-5