Wetenschap

Alcohol in verpleeghuizen

01/11/2021
10.36613/tgg.1875-6832/2021.04.01

Alcoholgebruik onder 55-plussers in Nederland

04/09/2012
10.1007/s12439-012-0018-9