Wetenschap

Implementatie, effecten en kosten van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: beschrijving van de COMPAS studie

02/04/2014
10.1007/s12439-014-0063-7

Ontwikkeling en validering van de Informant Assessment of Geriatric Delirium Scale (I-AGeD). Herkenning van delier bij geriatrische patiënten

13/08/2013
10.1007/s12439-013-0028-2

Gehechtheid als beïnvloedende factor van gedrags- en psychologische symptomen bij dementie

02/08/2013
10.1007/s12439-013-0029-1