Wetenschap

Zorg in de vroege fase van een delier bij dementie

10/12/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.04.02

Gebruik van de RAND-36 bij zelfstandig wonende ouderen kan leiden tot een onderschatting van de ervaren gezondheidstoestand

25/04/2015
10.1007/s12439-015-0124-6

Psychometrische eigenschappen van drie screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

20/07/2011
10.1007/s12439-011-0022-5