Wetenschap

Zicht op Evenwicht. Evaluatie van een landelijk geïmplementeerde cursus gericht op het verminderen van bezorgdheid om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen

12/11/2013
10.1007/s12439-013-0045-1

Zorgdiagnose bij thuiswonende, dementerende patiënten

21/03/2012
10.1007/s12439-012-0004-2