Wetenschap

Interventies na een gestructureerde medicatie-analyse door klinisch geriater en ziekenhuisapotheker bij klinisch opgenomen kwetsbare oudere patiënten

01/04/2009
10.1007/BF03079563