Wetenschap

Gebruiksvriendelijkheid van computerondersteunde cognitieve training bij psychogeriatrische patiënten met lichte tot matige cognitieve functiestoornissen

28/01/2016
10.1007/s12439-015-0165-x