Wetenschap

Een gedragsobservatieschaal voor participatie in psychogeriatrische dagbehandeling

10/07/2014
10.1007/s12439-014-0080-6