nr. 1 – maart 2021

Dit eerste TGG-nummer van 2021, jaargang 52, opent met een empirisch artikel dat de ervaringen van (zorg)medewerkers tijdens een COVID-19 uitbraak beschrijft, en uitslagen van serologische testen die zijn afgenomen bij medewerkers. Het betreft medewerkers van een verpleeghuis dat tijdens de eerste COVID-19 golf hard getroffen is.

De uitbraak van COVID-19 en haar impact op ouderen en andere kwetsbare mensen onderstreept het belang van Advance Care Planning (ACP), aldus het commentaar uit deze TGG-editie getiteld: De rol van de verzorgende en verpleegkundige in het advance care planning proces.

Daarnaast vindt u een kwalitatief artikel naar de ervaringen met fysieke en sociale participatie van thuiswonende ouderen met geheugenproblemen.

Wie denkt er nog aan tuberculose? Dat is de titel van de klinische les uit deze editie. Het betreft een casus van een oudere patiënt die overleed na reactivatie van latente tuberculose.

Zoals elk jaar sluit de maart uitgave af met de abstracts van de BVGG (Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie) wintermeeting. Deze 44e editie vond in februari 2021 volledig digitaal plaats.

Gepubliceerd op: 25/03/2021
Totale lees- en kijktijd: 02:18:09

Ervaringen van (zorg)medewerkers tijdens een COVID-19 uitbraak en resultaten van serologische testen bij personeel in een zwaar getroffen verpleeghuis.

Inleiding Wereldwijd zijn verpleeghuizen zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie ': internationaal onderzoek toont aan dat gemiddeld 46% van alle COVID-19 sterfgevallen bewoners van verpleeghuizen betrof. Dit percentage is gebaseerd op gegevens uit 21 landen. In Nederland zijn vanaf maart 2020 gegevens van een groot aantal verpleeghuizen geregistreerd. Deze gegevens laten zien dat ook hier de verpleeghuizen hard getroffen zijn door COVID-19. In totaal zijn er in Nederland naar schatting 125.000 verpleeghuisbewoners. Uit registraties van verschillende elektronische patiëntdossiers in verpleeghuizen…

Gepubliceerd op: 23/03/2021
Auteur: Joyce C.F. Heffels, Danielle de Vries, Irma H. J. Everink, Anne M. Timmermans, Marjolijn C.A. Wegdam-Blans, Jos M. G. A. Schols
Leestijd: 28:49

De rol van de verzorgende en verpleegkundige in het advance care planning proces

Inleiding Voor passende zorg in de laatste levensfase is het belangrijk dat kwetsbare personen samen met hun naasten en zorgverleners anticiperen op toekomstige zorgwensen. De acute aard van een ziekte zoals COVID-19 dwingt soms tot snelle beslissingen over levensverlengende behandelingen en ziekenhuisopnames. Er is lang niet altijd tijdig nagedacht of gesproken over wensen voor de zorg en rondom het levenseinde. Dit kan als gevolg hebben dat moeilijke beslissingen in crises genomen moeten worden, wat vaak zeer stressvol is voor de…

Gepubliceerd op: 23/03/2021
Auteur: Sascha R. Bolt, Jenny T van der Steen, Jos M. G. A. Schols, Sandra M. G. Zwakhalen, Daisy J. A. Janssen, Judith M. M. Meijers
Leestijd: 10:36

‘Even een rondje wezen wandelen, want dan kom ik weer mensen tegen’. Kwalitatief onderzoek naar de participatie van ouderen met geheugenproblemen

Introductie In vergrijzende samenlevingen is active ageing, oftewel actief ouder worden, een veel gebruikt concept. Actief ouder worden is ‘the process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of live as people age’. Hierbij gaat het zowel om fysieke als sociale participatie. In dit artikel is fysieke participatie gedefinieerd als de interactie van een persoon met de ruimtelijke omgeving in de gemeenschap of samenleving; en sociale participatie als de deelname van een persoon aan…

Gepubliceerd op: 23/03/2021
Auteur: Mirjam Klaassens, Louise Meijering
Leestijd: 31:07

Wie denkt er nog aan tuberculose? Overlijden na reactivatie van latente tuberculose bij een oudere patiënt

Introductie Tuberculose presenteert zich vaak op een atypische wijze. Dit leidt bij ouderen tot een complexe klinische manifestatie. In deze klinische les beschrijven we de casus van een 87-jarige immuungecompromitteerde patiënt die vermoedelijk overleden is na reactivatie van latente tuberculose. Aan de hand van deze complexe casus willen we laten zien hoe tuberculose zich bij een oudere patiënt kan manifesteren en welke stappen in het behandelproces extra aandacht behoeven. Wie denkt er nog aan tuberculose? Hopelijk denkt u eraan bij…

Gepubliceerd op: 23/03/2021
Auteur: Houda Es-Safraouy, Wim Stoop, Sander I. van Leuven, Dieneke Z. B. van Asselt
Leestijd: 10:22

Abstracts 44e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2021

Functionele abstracts F1 Fatigue and the prediction of negative health outcomes: a systematic review with meta-analysis Veerle Knoop, Vrije Universiteit Brussel Veerle.knoop@vub.be Bart Cloots, Aldo Scafoglieri, Ivan Bautmans, Vrije Universiteit Brussel Introduction: Fatigue is a common complaint among older adults. Evidence grows that fatigue is linked to several negative health outcomes. A general overview of fatigue and its relationship with negative health outcomes still lacks in the existing literature. This brings complications fort healthcare professionals and researchers to identify fatigue-related…

Gepubliceerd op: 24/02/2021
Auteur: Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie
Leestijd: 57:15