nr. 2 – september 2019

Inleiding van nummer 2 – 2019.

Dit tweede nummer van het TGG in 2019 is het eerste dat alleen online wordt uitgebracht. TGG zal in het vervolg als kwartaaluitgave verschijnen. Dit nummer bevat artikelen over de aanpak van delier in verpleeghuizen, zorg aan ouderen met verward gedrag thuis en naar wat maakt dat ouderen zich tevreden en thuis voelen in een zorgcentrum

 

Gepubliceerd op: 18/09/2019
Totale lees- en kijktijd: 01:47:00

Zorgverlening aan thuiswonende ouderen met verward gedrag

Inleiding Het thema ‘personen met verward gedrag’ en verschillende aspecten die daarmee samen lijken te hangen zoals ‘kwetsbare ouderen’ en ‘toename van psychische klachten in de samenleving’ verschijnen het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws. Als gevolg hiervan is veel discussie ontstaan over de term ‘verward gedrag’. Een eenduidig antwoord op de vraag wat deze term inhoudt en hoe er in de dagelijkse praktijk mee wordt omgegaan, is nog niet gegeven. Verward gedrag uit zich vaak als gedragsproblematiek. Met de…

Gepubliceerd op: 18/07/2019
Auteur: Corina Bosma, Nicole A. B. M. Ketelaar, Marjon Rouwette-Witting
Leestijd: 19:07

Is de aanpak van delier in Nederlandse verpleeghuizen conform de richtlijn?

Inleiding Delier is een veel voorkomend probleem bij patiënten in verpleeghuizen, met grote impact voor patiënten en hun omgeving. Het kan gepaard gaan met invaliderende gevolgen, zoals blijvende cognitieve beperkingen en functionele achteruitgang . Volgens Nederlands onderzoek wordt er een prevalentie van 8,9% en een incidentie van 20,7% gezien in verpleeghuizen. Delier kenmerkt zich door (sub)acute verwardheid met een wisselend bewustzijn, waarbij een vermindering van aandacht en verandering in cognitief functioneren met symptomen zoals onrust of apathie, desoriëntatie en psychotische…

Gepubliceerd op: 15/08/2019
Auteur: Zippora H.A. Kentin, Talita Hopman, Astrid Mulder, Linda Dauwerse, Hendrika J. Luijendijk, Roland B. Wetzels, Barbara C. van Munster
Leestijd: 20:49

Vergeving als psychologische sterkte op hoge leeftijd

Inleiding Binnen het domein van de gerontologie en de geriatrie ligt de focus vaak op het zo lang mogelijk actief en zelfstandig ouder worden (zie bijvoorbeeld het beleidsplan Active Ageing van de Wereldgezondheidsorganisatie). Autonomie en onafhankelijkheid zijn hierbij vaak sleutelwoorden. Daarnaast wordt er gezocht naar strategieën om achteruitgang en verlies tegen te houden of te bufferen. De (zeer) hoge leeftijd kenmerkt zich echter door een toenemende confrontatie met verlieservaringen waarover men weinig tot geen controle heeft. Vaak gaat het om…

Gepubliceerd op: 16/08/2019
Auteur: Jessie Dezutter, Laura Dewitte, Tine Schellekens
Leestijd: 16:47

Signalementen 2019/2

Mensen met dementie in de huisartspraktijk, probleemgedrag en mantelzorgers De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden begeleid door hun huisarts. Tijdens het beloop van hun ziekte ontwikkelen de meeste mensen probleemgedrag, dikwijls omschreven als neuropsychiatrische symptomen (NPS). Vaak worden hierbij psychofarmaca voorgeschreven die ernstige bijwerkingen kunnen geven. Deze symptomen zijn ook van invloed op de ervaren psychologische belasting van hun mantelzorgers. Bijna alle onderzoeken naar het beloop van NPS bij thuiswonende mensen met dementie zijn uitgevoerd bij deze…

Gepubliceerd op: 30/06/2019
Auteur: Redactiebureau
Leestijd: 11:36

Wat maakt dat ouderen zich tevreden en thuis voelen in een zorgcentrum

Inleiding In Nederland woonden op 1 januari 2018 116.189 mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Mensen wonen zelfstandig tot het moment dat door lichamelijke en/of geestelijke problemen de verhuizing naar een zorgcentrum noodzakelijk wordt. Door de verzwaring van de indicatie-eisen (het zogenoemde zorgprofiel, waarin staat welke zorg iemand nodig heeft), gaan mensen steeds vaker pas op hogere leeftijd naar een zorgcentrum. De stap van zelfstandig wonen naar het wonen in een zorgcentrum is een belangrijke stap in de levensloop van…

Gepubliceerd op: 01/07/2019
Auteur: Twan A.M.M.G. de Bruijn, Esther C. Bakker, Sanne C.T. Peeters
Leestijd: 38:41