nr. 3 – oktober 2019

Gepubliceerd op: 07/11/2019
Totale lees- en kijktijd: 02:29:41

Abstracts 15e Nationaal Gerontologiecongres ‘SAMEN WORDEN WE OUDER’

Symposia (S) en workshops (W) S1 Existentiële eenzaamheid, zingeving en luisteren: recente ontwikkelingen en de toekomst in eenzaamheidsonderzoek en praktijk Voorzitter symposium : T.G. van Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam Algemeen abstract integraal symposium: Het omvangrijke probleem van eenzaamheid krijgt veel aandacht van beleidsmakers en professionals in de praktijk. Met deze aandacht groeit de behoefte aan wetenschappelijke kennis. Vaak gestelde vragen gaan over het concept eenzaamheid en de beleving daar van. Wat is het precies? Wat is de relatie met zingeving,…

Gepubliceerd op: 30/10/2019
Auteur: NVG-KNOWS
Leestijd: 01:56:58

Signalementen 2019/3

Sociaal-economische ongelijkheid, veerkracht en (toch) succesvol ouder worden De mate waarin en de manier waarop mensen ‘succesvol oud worden’ zijn divers en worden deels bepaald door individuele sociaal-economische omstandigheden. Iemands Sociaal-Economische Positie (SEP) beïnvloedt waarschijnlijk meerdere aspecten van gezondheid en functioneren op oudere leeftijd. Opleidingsniveau, beroep en inkomen belichamen hierbij deels overlappende en deels unieke causale paden naar Successful Aging (SA). Deze paden hangen samen met psychologische en sociale factoren en met gezondheidsgerelateerd gedrag gedurende de levensloop. Hieronder vallen ook…

Gepubliceerd op: 07/11/2019
Auteur: Redactiebureau
Leestijd: 15:10

Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijk­heids­stoornissen: een nieuw aandachtsgebied

Inleiding Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen (PS) bij ouderen is relatief nieuw en in ontwikkeling. Eerder werd aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen onbehandelbaar was en met het ouder worden spontaan uitdoofde. Dit adagium is echter achterhaald. Deze stoornissen persisteren niet alleen in de laatste levensfase, maar kunnen zelfs dan pas voor het eerst zichtbaar worden. Er worden prevalenties van PS beschreven tussen 2,8% en 13% in de algemene bevolking en tussen de 5% en 33% bij ambulante patiënten binnen de ouderenpsychiatrie. Ondanks…

Gepubliceerd op: 07/11/2019
Auteur: Julie E. M. Schulkens, Jamila Ibirane, Sebastiaan P. J. van Alphen, Sjacko Sobczak
Leestijd: 17:33