910 Weergaven
3 Downloads
Lees verder

De interactie tussen loop(stoornissen) en cognitie bij ouderen

Problemen met lopen en cognitie komen te vaak samen voor bij ouderen om alleen ‘toevallig’ te zijn. Klinisch geriater i.o. Marianne van Iersel, 31 jr, onderzocht hoe beide factoren elkaar beïnvloeden. Uit haar promotieonderzoek blijkt dat het verdelen van aandacht en het inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen een rol spelen in de regulatie van lopen. Ook andere cognitieve functies zijn belangrijk, zoals het hebben van voldoende overzicht, het op kunnen stellen van een strategie voor het lopen en deze kunnen aanpassen als de omstandigheden veranderen. Een betere prestatie op deze cognitieve functies hangt samen met een betere loop- en balansprestatie tijdens lopen met een cognitieve dubbeltaak (terugtellen vanaf 100 door steeds 7 af te trekken en het noemen van zoveel mogelijk dierennamen, onder het lopen). Veel vragen moeten nog worden beantwoord, maar er is genoeg bewijs voor de stelling: Als een ouder persoon een loopstoornis heeft, onderzoek dan de cognitie en andersom: onderzoek bij een oudere met een cognitief probleem ook het lopen. Proefschrift The interplay between gait and cognitive function in elderly people, Radboud Universiteit Nijmegen, 7 december 2007, 205 p, ISBN 978 90 9022127 4. Promotores waren prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert en prof.dr. G.P. Mulley.

Een gezonde leefstijl heeft ook na je zeventigste nog zin

Een gezond voedingspatroon, mediterraan of gebaseerd op de richtlijnen van de WHO, beide rijk aan fruit, groenten, peulvruchten/noten/zaden, volgraanproducten, en een regelmatige consumptie van vis, plantaardige oliën, magere melk- en vleesproducten, is geassocieerd met lagere tienjaars overlijdenskansen bij oudere mannen en vrouwen tussen de zeventig en negentig jaar. Naast gezonde voeding is fysieke activiteit, een matig alcoholgebruik en niet-roken belangrijk. Ten slotte is het ook belangrijk om het lichaamsgewicht constant te houden en het cholesterolgehalte binnen de richtlijnen en vooral om het HDL, het goede cholesterol, hoog te houden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van gezondheidswetenschapper en biostatisticus Kim Knoops, 30 jr, bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit, na analyse van de gegevens van ongeveer 3500 zeventigplussers in elf Europese landen over een periode van tien jaar. De factoren die voor ouderen de kans verhoogden dat ze nog ouder werden, bleken dus dezelfde als die voor jongere mensen belangrijk zijn. Proefschrift Dietary patterns, biological risk factors and survival in elderly European men and women: the Hale project, Wageningen Universiteit, 7 september 2007, 208 p, ISBN 978 90 8504 691 2. Promotores waren prof.dr. W.A. van Staveren en prof.dr.ir. D.Kromhout, co-promotor prof.dr.ir. C.P.G.M. de Groot.

Dementie en kwaliteit van leven

Aangezien steeds meer mensen in Nederland een hoge leeftijd bereiken, zal het aantal dementie patiënten toenemen. Vooralsnog is de ziekte niet te genezen, het behoud van goede kwaliteit van leven (KvL) is dan extra belangrijk. Belevingsgerichte zorg, snoezelen, reminiscentie, kleinschalig wonen; helpen zij om de KvL te verbeteren? Psycholoog Taeke Ettema, 50 jr, ontwikkelde een vragenlijst (de QUALIDEM), die door verzorgenden in het verpleeghuis kan worden ingevuld om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van leven van de bewoners. Met de resultaten van zijn veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat er voldoende ondersteuning is voor de betrouwbaarheid en validiteit van de QUALIDEM om deze te gebruiken bij de evaluatie van zorg en in onderzoek in verpleeghuizen. Proefschrift The Construction of a dementia-specific Quality of Life instrument rated by professional caregivers: The Qualidem, 143 p, ISBN 978 90 9022163 2, Vrije Universiteit Amsterdam, 3 oktober 2007. Promotores waren prof.dr. M.W. Ribbe en prof.dr. G.J. Mellenbergh.

Anne Margriet Pot benoemd tot hoogleraar Ouderenpsychologie aan de VU

Per 1 oktober van dit jaar is Anne Margriet Pot, programmahoofd Ouderen van het Trimbos-instituut, benoemd op de nieuwe leerstoel Ouderenpsychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit. Sinds de benoeming van Joep Munnichs in 1978 tot hoogleraar Psychogerontologie heeft buiten Nijmegen de ouderenpsychologie niet eerder op deze wijze voet aan de grond gekregen. Het instellen van deze leerstoel mag dan ook gelden als een mijlpaal in de ontwikkeling van de ouderenpsychologie in Nederland. Anne Margriet Pot houdt haar oratie in het voorjaar van 2008.