Frits de Lange is (sinds 1997) hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen.

(sinds 2009) Buitengewoon Hoogleraar Systematische Theologie en  Ecclesiologie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika).