Wetenschap

Factoren die van invloed zijn op het verwijzen van patiënten van het verpleeghuis naar het ziekenhuis

10/09/2018
10.1007/s12439-018-0260-x

Evidence-based maatwerk voor ouderen met kanker

02/11/2017
10.1007/s12439-017-0235-3

Een handreiking voor familieleden over palliatieve zorg bij dementie: evaluatie door zorgverleners en familieleden

02/12/2011
10.1007/s12439-011-0037-y

Vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid. Over medische verantwoordelijkheid en mondige familieleden

01/02/2010
10.1007/BF03096176

Een cultuurvergelijkend onderzoek naar behandelbesluiten van artsen met betrekking tot demente verpleeghuispatiënten met pneumonie

01/02/2007
10.1007/BF03074818