Wetenschap

Casus over hepatotoxiciteit door atorvastatine: de zoektocht naar mogelijke etiologie

30/05/2022
https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.03

Cardiale neveneffecten van cholinesteraseremmers: een reden tot terughoudendheid in voorschrijven?

01/04/2009
10.1007/BF03079564