Wetenschap

Cardiale neveneffecten van cholinesteraseremmers: een reden tot terughoudendheid in voorschrijven?

01/04/2009
10.1007/BF03079564