Wetenschap

Casemanagers over hun rol bij (toekomstige) euthanasiewensen van mensen met dementie

09/06/2021
10.36613/tgg.1875-6832/2021.02.04

Ambulante geriatrische zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen: een haalbaarheidsonderzoek

29/11/2017
10.1007/s12439-017-0242-4

Implementatie en (kosten-)effectiviteit van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: resultaten van de COMPAS-studie

15/11/2016
10.1007/s12439-016-0197-x

Implementatie, effecten en kosten van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: beschrijving van de COMPAS studie

02/04/2014
10.1007/s12439-014-0063-7

Geriatrisch spreekuur door een specialist ouderengeneeskunde in de huisartspraktijk

08/01/2012
10.1007/s12439-011-0045-y